"Iedereen inzicht geven in zijn of haar eigen afvalbak."
Volly Group 2019

Hoe Volly begon..

In 2017 is bij Joop Wiering (Haarlem) het idee ontstaan om de afvalcontainer in Nederland slimmer te maken en te voorzien van een sensor die op afstand aangeeft of de afvalcontainer vol is of leeg. Het idee ontstond doordat Joop Wiering op straat een bejaarde dame zag lopen met twee vuilniszakken die terug naar huis moest omdat haar afvalcontainer vol zat.

Voor dit probleem en het zwerfafval dat wordt veroorzaakt door het naastplaatsen van vuilniszakken, heeft Joop Wiering in zijn netwerk business partners gevonden die met hem deze oplossing wilde bouwen. Deze samenwerking heeft geleid tot de eerste oplossing: Volly.

Volly is een totaaloplossing die bestaat uit een afvalcontainer-app, een vulgraadsensor in de afvalcontainer en een online platform die alles met elkaar verbind.

Organisatie

Het Volly Management Team

Paul Crawfurd

Managing
Director

paul@volly.nl

Joop Wiering

Founder / Project Director

joop@volly.nl

Hans Rutte

Commercial Director

h.rutte@volly.nl

Volly Group (Holding)

Volly is 100% eigendom van de Volly Group. De Volly Group houdt zich bezig met het inzichtelijk maken en koppelen van producten aan het internet, ook wel “Internet of Things” concepten (IOT) genoemd. Bestaande concepten in de markt verbeteren of nieuwe ideeën tot concrete oplossingen maken die de wereld een beetje mooier kunnen maken. 

Het aanbieden van onze concepten doen wij via verschillende labels. “Volly” is het allereerste label van de Volly Group en is van toepassing op onze afvalbakoplossing. 

Missie

De missie van de Volly Group is enerzijds zoveel mogelijk producten ‘slimmer’ te maken en aan het internet koppelen, en anderzijds het juiste concept te ontwikkelen voor een succesvolle toepassing per doelgroep.

Samen met partners en opdrachtgevers creëert de Volly Group slimme oplossingen voor bijvoorbeeld het behoud van natuur en milieu, de gezondheidszorg, de publieke infrastructuur en de burger.

Social Enterprise

De Volly Group is een commerciële organisatie die in haar bedrijfsvoering sterk rekening houdt met natuur, milieu en welzijn van de mens. Dit uit zich door partners en leveranciers te selecteren die dit beleid onderschrijven, door op een vriendelijke wijze partnerships aan te gaan en voor opdrachtgevers concepten te realiseren waarbij mens en milieu niet uit het oog worden verloren.

Voorbeelden van deze ‘smart products’ zijn: slimme afvalcontainers, strandbedden, parkeerplaatsen en bureaus voor flexwerkconcepten.